Miten IFRS tase eroaa FAS taseesta?

FAS:issa lainojen transaktiokulut kirjataan joko tuloslaskelmaan kuluksi tai taseen vastaaviin, mistä jaksotetaan laina-ajalla tulokseen. IFRS edellyttää, että transaktiokulut kirjataan velkapuolelle vähentämään lainapääomaa ja jaksotetaan efektiivisen koron perusteella laina-ajalle.

Ketkä tekevät IFRS tilinpäätöksen?

Taustaa ja järjestöjä Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (eli IFRS, ”International Financial Reporting Standards”) kehittää ja ylläpitää IASB (”International Accounting Standards Board”) Lontoosta käsin.

Mitä tarkoittaa GAAP?

Local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) viittaa sääntöihin, joita on noudatettava tietyssä maassa tilinpäätöstä laadittaessa. Kaikkien julkisesti noteerattujen ja säänneltyjen yritysten on noudatettava GAAP-periaatteita.

Ketä IFRS koskee?

IFRS 16 -standardi koskee yrityksiä, jotka raportoivat IFRS:n mukaan, eli pääsääntöisesti pörssiyhtiöitä ja niitä, joiden joukkovelkakirjalainat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena (sekä muutamia muita). Kokonaisuudessaan standardin muutos koskee vain vähäistä joukkoa suomalaisia yrityksiä, muutamaa sataa.

Miksi Tilinpäätöskäytäntöjen harmonisointia tarvitaan?

Usein eri maiden tilinpäätöskäytännöt poikkeavat toisistaan, jolloin tilinpäätöksiin sisältyvä informaatio ei ole vertailtavissa. Siksi on syntynyt tarve tilinpäätöskäytäntöjen harmonisointiin kansainvälisesti.

Mitä lasketaan taseeseen?

Taseeseen kirjataan yrityksen varat, velat ja oma pääoma. Varat ovat kaikki se, mitä yritys omistaa ja mitä se voi käyttää velkojensa maksamiseen. Velat ovat rahaa, jonka yritys on velkaa muille. Oma pääoma on varojen ja velkojen erotus.

Saako tilinpäätöksen tehdä itse?

Mikään ei estä yrittäjää tekemästä tilinpäätöstä myös itse, mutta työ on aikaa vievää ja vaatii osaamista sekä tilinpäätössäännösten tuntemusta.

Milloin pitää tehdä IFRS tilinpäätös?

Jos vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS:n mukaan, muutoksista anne- taan tietoja myös osavuosikatsauksissa. Yhtiöiden on laadittava IFRS-tilinpäätös viimeistään koko tilivuodelta 2005.

Onko yrityksen tilinpäätös julkinen?

Osuuskunnan ja osakeyhtiön tilinpäätökset ovat julkista tietoa. Myös henkilöyhtiön, jossa vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö, tilinpäätös on julkinen. Julkisuus tarkoittaa että tilinpäätös on ilmoitettava julkistettavaksi kaupparekisteriin.

Mitä tarkoittaa accountant?

accountant {substantiivi} tilintarkastaja {subst.}