Mitä tarkoittaa Nollakorko?

Nollakorkoinen tarkoittaa, ettei velkasijoitukselle makseta korkoa sen hallussapitoaikana. Sijoituksen korko maksetaan vasta tämän jälkeen, jos velkakirja on nollakuponkivelkakirja. Esimerkiksi pankin sijoitustodistukset voivat olla usein nollakorkoisia, kuten myös jotkut muut joukkovelkakirjat.

Mikä on duraatio?

Duraatio (Modifioitu duraatio) Lainan arvon herkkyys korkotason muutoksille. Duraatio kertoo kuinka paljon lainan arvo muuttuu, kun korkotaso nousee tai laskee prosenttiyksikön. Esimerkiksi duraation ollessa 3, nousee lainan arvo n. 3%, kun korko laskee yhden prosenttiyksikön.

Mitä tarkoittaa kuponkikorko?

Kuponkikorko tarkoittaa velkakirjan nimelliskorkoa. Kuponkikorko lasketaan velkakirjan nimellisarvolle. Kuponkikorko maksetaan tyypillisesti kerran vuodessa ja viimeinen erä velan takaisinmaksun yhteydessä. Sijoittajan saama korkotuotto ei välttämättä ole sama kuin kuponkikorko.

Miten Korkomuutokset yleensä vaikuttavat joukkovelkakirjalainojen arvoon?

Kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen hinnalla ja koroilla on yleensä suora ja käänteinen suhde. Kun korot nousevat, olemassa olevien joukkovelkakirjalainojen markkinahinta laskee, ja kun korot laskevat, joukkovelkakirjalainojen hinnat nousevat.

Mihin euribor nousee 2023?

Euribor-koron tilanne helpottaa vuoden 2024 aikana. OP:n pääekonomisti Reijo Heiskasen ennustaa Euribor-koron pysyvän n. 4 % tasolla loppuvuoden 2023 ajan, ja laskevan 3.4 % tuntumaan vuoden 2024 kesäkuuhun mennessä.

Mitä tarkoittaa juokseva tuotto?

*Juokseva tuotto on vuotuinen tuotto, jonka sijoittaja saisi sijoittaessaan korkoinstrumenttiin sen markkinahinnalla ja pitäessään sen eräpäivään asti.

Miten duraatio lasketaan?

Korkoriski (duraatio) Matemaattisesti duraatio lasketaan joukkolainan kassavirtojen (vuotuiset kupongit ja lainan pääoman takaisinmaksu erääntymisessä) pituuksien pääomilla painotettuna keskiarvona ja ilmaistaan vuosina.

Mistä voi ostaa valtion velkakirjoja?

Sijoittaja ei voi suoraan ostaa joukkovelkakirjoja markkinoilta, vaan tähän tarvitaan välikäsi, kuten pankki tai varainhoitaja. Viime kädessä kaupan toteuttaa meklari, joka etsii joukkovelkakirjan myyjän ja hinnan sekä pidättää toimeksiannosta kaupankäyntipalkkion.

Mitä tarkoittaa peruskorko?

Peruskorko on vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden markkinakorkojen keskiarvo, joka on pyöristetty lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan. Käytetty markkinakorko on toistaiseksi 12 kuukauden euriborkorko (365 päivää).

Mitä eroa on viitekorolla ja Marginaalikorolla?

Usein lainan viitekoroksi ehdotetaan jompaakumpaa näistä vaihtoehdoista. Viitekorko tarkistetaan yleensä puolen vuoden tai vuoden välein. Marginaalikorko on pankin yksilöllisesti määrittelemä korko, joka lasketaan viitekoron päälle. Marginaalikorko on se lainan osa, jolla pankki pyrkii tekemään lainastasi voittoa.