Miten joukkovelkakirjat toimivat?

Joukkovelkakirjalaina on useaan pienempään osuuteen jaettu velka. Joukkovelkakirjalainalla lainan liikkeellelaskija hakee suurelta joukolta sijoittajia rahaa ja sitoutuu maksamaan velan takaisin tiettynä päivämääränä. Joukkovelkakirjalainalle voidaan maksaa vuosittaista kuponkikorkoa.

Mitä on joukkovelkakirja?

Joukkovelkakirjalaina on yrityksen, valtion, kunnan, luottolaitoksen tai yhteisön liikkeeseen laskema laina, jota voidaan myydä sijoittajille. Joukkovelkakirjalainat ovat velkakirjoja, joilla lainan liikkeeseenlaskija lainaa varoja sijoittajalta.

Mitä pitempi laina aika on sitä suurempi on lainan korkoriski?

Mitä pidempi aika lainan eräpäivään on, sitä suurempi on rahaston korkoriski, mikäli lainan korko on sovittu kiinteäksi. Korkoriski tarkoittaa, että korkosijoitusten markkina-arvot vaihtelevat korkotason mukana. Markkinakoron noustessa rahaston sijoitusten arvo laskee ja vastaavasti nousee korkojen laskiessa.

Mikä on joukkovelkakirjalainan Nimellisarvo?

Joukkovelkakirjan nimellisarvo on se velkamäärä, joka maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Myös kuponkikorko lasketaan tälle pääomalle. Lainaa myydään eri nimellisarvoisina ns. litteroina ja niiden yhdistelminä.

Mihin joukkovelkakirjojen tuotto perustuu?

Bondien tuotto perustuu niiden riskitasoon. Esimerkiksi Saksan valtion voi odottaa maksavan korkoa hamaan tulevaisuuteen saakka ilman ongelmia. Koska Saksan valtio on hyvin luotettava joukkovelkakirjojen liikkellelaskija, eivät Saksan valtion bondit ole kovin tuottoisia.

Miksi velkakirjoja ostetaan?

Velkakirja voidaan ostaa, jolloin oikeus saada suoritus velalliselta siirtyy toiselle. Velkakirja voidaan joskus ostaa ilman velallisen kuulemista, mutta ostamisesta on kuitenkin syytä kertoa, jotta velallinen osaa maksaa velan oikealle taholle. Velkakirja on eräänlainen sitoumus.

Millä Joukkovelkakirjalainalla on suurin korkoriski?

Pitkäaikaisilla joukkovelkakirjalainoilla on aina korkeampi korkoriski, koska markkinakorkoa on vaikeampi ennustaa pidemmälle tulevaisuuteen. Samalla luottoriski voi olla korkeampi lyhytaikaisella joukkovelkakirjalainalla kuin pitkäaikaisella joukkovelkakirjalainalla.

Miten velkakirja toimii?

Velkakirja on kirjallinen sopimus, jossa velallinen tunnustaa saaneensa velkakirjassa mainitun rahamäärän, eli velan lainaksi velkakirjaan kirjatulta lainanantajalta. Velkakirjan allekirjoittamalla velallinen sitoutuu maksamaan velan takaisin takaisinmaksuehtojen mukaisesti.

Mikä on duraatio?

Duraatio (Modifioitu duraatio) Lainan arvon herkkyys korkotason muutoksille. Duraatio kertoo kuinka paljon lainan arvo muuttuu, kun korkotaso nousee tai laskee prosenttiyksikön. Esimerkiksi duraation ollessa 3, nousee lainan arvo n. 3%, kun korko laskee yhden prosenttiyksikön.

Paljonko lainan korko saa olla?

Luoton korko saa olla korkeintaan 15 prosenttiyksikköä + korkolain mukainen viitekorko (Tällä hetkellä 4%) Luoton koroksi voidaan kuitenkin sopia korkeintaan 20%, vaikka viitekorko nousisisi yli 5 prosenttiin.