Miten joukkovelkakirjalaina toimii?

Joukkovelkakirjalaina on useaan pienempään osuuteen jaettu velka. Joukkovelkakirjalainalla lainan liikkeellelaskija hakee suurelta joukolta sijoittajia rahaa ja sitoutuu maksamaan velan takaisin tiettynä päivämääränä. Joukkovelkakirjalainalle voidaan maksaa vuosittaista kuponkikorkoa.

Mihin joukkovelkakirjojen tuotto perustuu?

Bondien tuotto perustuu niiden riskitasoon. Esimerkiksi Saksan valtion voi odottaa maksavan korkoa hamaan tulevaisuuteen saakka ilman ongelmia. Koska Saksan valtio on hyvin luotettava joukkovelkakirjojen liikkellelaskija, eivät Saksan valtion bondit ole kovin tuottoisia.

Millä Joukkovelkakirjalainalla on suurin korkoriski?

Pitkäaikaisilla joukkovelkakirjalainoilla on aina korkeampi korkoriski, koska markkinakorkoa on vaikeampi ennustaa pidemmälle tulevaisuuteen. Samalla luottoriski voi olla korkeampi lyhytaikaisella joukkovelkakirjalainalla kuin pitkäaikaisella joukkovelkakirjalainalla.

Mikä on joukkovelkakirjalainan nimellisarvo?

Joukkovelkakirjan nimellisarvo on se velkamäärä, joka maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Myös kuponkikorko lasketaan tälle pääomalle. Lainaa myydään eri nimellisarvoisina ns. litteroina ja niiden yhdistelminä.

Miksi velkakirjoja ostetaan?

Velkakirja voidaan ostaa, jolloin oikeus saada suoritus velalliselta siirtyy toiselle. Velkakirja voidaan joskus ostaa ilman velallisen kuulemista, mutta ostamisesta on kuitenkin syytä kertoa, jotta velallinen osaa maksaa velan oikealle taholle. Velkakirja on eräänlainen sitoumus.

Mitä on joukkolainat?

Joukkolaina on velkakirja, jonka liikkeeseenlaskija (lainanottaja) sitoutuu yleensä maksamaan laina-ajalta kiinteää tai vaihtuvaa korkoa pääomalle ja maksamaan lainatun pääoman takaisin tietyn ajan kuluttua. Joukkolainan tuotto muodostuu sen nimellispääomalle lasketusta korosta sekä sen arvonmuutoksista.

Mitä pitempi laina aika on sitä suurempi on lainan korkoriski?

Mitä pidempi aika lainan eräpäivään on, sitä suurempi on rahaston korkoriski, mikäli lainan korko on sovittu kiinteäksi. Korkoriski tarkoittaa, että korkosijoitusten markkina-arvot vaihtelevat korkotason mukana. Markkinakoron noustessa rahaston sijoitusten arvo laskee ja vastaavasti nousee korkojen laskiessa.

Mitä pidempi laina aika on sitä suurempi on lainan korkoriski?

Korkoriski kasvaa laina-ajan pidentyessä. Mitä pidemmällä lainan eräpäivä on, sitä voimakkaammin korkotason muutokset vaikuttavat lainan arvoon. Lainan eräpäivän lähestyessä korkoriski laskee ja joukkolainan hinta lähenee lainan nimellisarvoa.

Onko joukkovelkakirja Arvopaperi?

Joukkovelkakirja on arvopaperi tai arvo-osuus, joka on vapaasti siirrettävissä uudelle omistajalle. Lainan liikkeeseenlaskija maksaa joukkolainan takaisin yhtenä tai usampana kuoletuksena laina-ajan kuluessa.

Mistä summasta korko lasketaan?

Yksinkertaisen koron laskukaava on seuraava: (k x p x t) / 100. Kaavassa k merkitsee lainan pääomaa, p vuotuista korkokantaa prosentteina ja t aikaa vuosina. Jos esimerkiksi lainasumma on 10 000 euroa, Korko on 5 % ja laina-aika 5 vuotta on korko koko laina-ajalta 2500 euroa ja vuotuinen korko 500 euroa.