Paljonko rahaa ruokaan kuukaudessa 2023?

Yhden ihmisen ruokakulut ovat keskimäärin 300 euroa kuukaudessa. Alle 45-vuotias nainen syö hieman edullisemmin kuin samanikäinen mies. Yli 65-vuotiaiden syöminen maksaa kuukaudessa vajaat sata euroa vähemmän. Kahden hengen ruokamenot kuukaudessa ovat reilut sata euroa enemmän, hieman yli 400 euroa.

Paljonko eläminen maksaa kuukaudessa?

Vuoden 2021 kulutustani summailin tammikuussa: viime vuonna kulutin elämiseen keskimäärin 1176 euroa kuukaudessa.

Paljonko yksin asuvalla menee rahaa kuukaudessa?

Tutkimus nojautuu kuluttajien käsityksiin välttämättömästä kulutuksesta, joka Helsingissä on noin 1 380–4 310 euroa kuukaudessa ja muualla Suomessa noin 1 130–3 770 euroa kuukaudessa talouden koosta riippuen. Laskelmiin on otettu mukaan asuminen ja liikkuminen.

Paljonko suomalainen käyttää rahaa kuukaudessa?

Suomalaiset kotitaloudet kuluttivat vuoden 2016 aikana keskimäärin 37 551 euroa – kuukaudessa siis noin 3 129 euroa. Julkistuksen liitteenä olevasta taulukosta selviää myös tarkemmin eriteltynä menoeriä, joihin suomalaisten lompakoista virtaa rahaa.

Mihin perheillä kuluu eniten rahaa?

Perheen vuokraan menee pääkaupunkiseudulla 1128 euroa, muualla Suomessa 740 euroa. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisilla kuluu rahaa eniten asumiseen, veteen, sähköön ja polttoaineisiin. Toiseksi eniten rahaa upposi liikenteeseen, kolmanneksi eniten elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin.

Millä summalla pärjää?

Pääkaupunkiseudulla yksin asuva alle 45-vuotias pärjää noin 1 380 eurolla kuukaudessa, muualla Suomessa noin 1 130 eurolla. Kahden vanhemman ja kolmen lapsen perhe tarvitsee puolestaan pääkaupunkiseudulla noin 4 250 euroa kuukaudessa kohtuulliseen elämiseen.

Paljonko ihminen tarvitsee rahaa?

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla alle 45-vuotiaan yksinasuvan välttämättömät kulut ovat tutkimuksen mukaan noin 1 380 euroa, kun taas kahden vanhemman ja kolmen teinin perheessä välttämättömiksi koettuihin kuluihin uppoaa noin 4 250 euroa. Muualla Suomessa summat vaihtelevat noin 1 130 eurosta 3 770 euroon kuukaudessa.

Mikä on Viitebudjetti?

Viitebudjetti on esimerkkilaskelma, joka kuvaa hyödykekoreihin valitut hyödykkeet ja niiden kustannukset tietylle kulutustasolle erilaisille kotitalouksille. Hyödykkeet helpottavat korien sisältöjen määrittämistä, kustannusten laskentaa ja osoittavat konkreettisesti, mitä tietyllä rahamäärällä voi hankkia.

Paljonko kuussa menee rahaa ruokaan?

Perheiden ruokamenot yleensä alle 1300 euroa Kyselyyn vastanneiden yhden ja kahden lapsen perheissä ruokamenot olivat yleisimmin 300–600 euroa kuukaudessa. Kolmen lapsen perheissä yleisin summa oli 600–900 euroa, ja neljän lapsen perheissä vastaavasti 900–1200 euroa.

Paljonko 4 henkinen perhe Ruokamenot?

Nelihenkisen, kahden aikuisen ja kahden lapsen perheen kuukausittaisiksi ruokakuluiksi on laskettu noin 850–1050 euroa: isompi summa perheelle, jossa on isompia lapsia.